Tagastamine

Kui soovid oma ostust taganeda, ole hea täida ära see vorm ja saada  digiallkirjastatult aadressile henri@seentevagi.ee

Leiame kindlasti lahenduse!

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

Kellele: Hatha OÜ, reg. kood 14642682, aadressiga Kannikmäe tee 17-10, 71023, Päri küla, Viljandimaa, e-post henri@seentevagi.ee

Käesolevaga taganen/taganeme lepingust nr _____________, mille esemeks on järgmine asi / järgmine teenus -

Tellimuse esitamise kuupäev -

Asja kättesaamise kuupäev -

Tarbija nimi / tarbijate nimed -

Tarbija aadress / tarbijate aadressid -

Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil) -

Kuupäev -